Disclaimer

Afbeeldingen

De afbeeldingen en illustraties die op bijnahippie.nl staan mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van bijnahippie.nl. Foto’s en illustraties hebben we zelf gemaakt of wij betalen om ze te mogen gebruiken.

Reviews en recensies

bijnahippie.nl krijgt materiaal of boeken toegestuurd voor een review. Ook kopen we zelf materiaal waar we een review over schrijven. Een review schrijven we altijd vanuit onszelf. We geven een eerlijk en persoonlijk oordeel over het product.

Omdat we graag positieve berichten op onze site zetten, kiezen we er soms voor om geen review over een product te schrijven.

Gesponsorde blogs

Gesponsorde blogs worden door bedrijven betaald. We zetten altijd onderaan een blog of dit het geval is. Omdat de site groeit en dit extra kosten met zich mee brengt, schrijven we ook gesponsorde blogs. We proberen deze blogs wel altijd interessant te maken voor de lezer. Het onderwerp van de gesponsorde blogs sluit aan bij de inhoud van de site.

Affiliate

Voor een aantal producten staan affiliate links op onze site. Een voorbeeld is Bol.com. Als je via een link op onze site naar die site gaat en hier producten koopt, ontvangen wij hier commissie over, u betaalt hier echter geen meerprijs voor.

Medische Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie van deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van deze site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie van deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:
a. het contact tussen de websitebezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Website bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Website bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.
Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt website bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies

In een aantal gevallen bevat een artikel op de website ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.
De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is het van belang dat website bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de website bezoekers of iemand waarvoor zij/hij informatie in deze cursus zoekt.

Medische vragen

Omdat Bijna Hippie in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van website bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van Bijna Hippie is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
Bijna Hippie en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via een cursus, bijnahippie.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit Bijna Hippie wordt verwezen.

>